Producte del Ripollès

Producte del Ripollès

La marca de garantia “Producte del Ripollès” identifica els productes agroalimentaris produïts, transformats i/o elaborats a la comarca del Ripollès. Alhora, aquesta marca indica una qualitat superior del producte, ja que per portar el distintiu “Producte del Ripollès” a l’etiqueta s’ha d’haver sotmès a un sistema de control de qualitat per l’Entitat d’Inspecció i Certificació de Girona (EICG) i complir les condicions del Reglament d'Ús Específic per a cada producte determinat.

Calendari Ajuntament de Ripoll 2016

Calendari Ajuntament de Ripoll 2016

Austràlia

Austràlia